1. Sıfat, İşletme müşteriyle direkt temas halinde olan
ön cephe
cephe
cephe hattı
cephe hattı