furnish an expedition

  1. Fiil bir keşif heyetini donatmak
  2. Fiil bir sefer için gerekli şeyleri sağlamak