future prospects

  1. İsim gelecekte ele geçecek fırsatlar
  2. İsim gelecekte yer alması olası şeyler
  3. İsim gelecekte elde edilecek fırsatlar
bir girişimin gelecekteki görünümü
bir girişimin gelecek teki görünümü