görevleri çerçevesi içine girmek

  1. Fiil to enter upon one's duties