gabble over

  1. Fiil çabuk çabuk konuşmak
  2. Fiil gevezelik etmek
  3. Fiil anlamsız sesler çıkarmak
  4. Fiil kaz gibi ses çıkarmak