1. İsim üçgen çatının ön (mesnet) duvarı.
  2. İsim pencere/kapı üstündeki sivri tepelik.
servet inin yarısını kumarda kaybetmek Fiil
basamaklı üçgen-çatı duvarı. İsim
bir yapının sonundaki ilan yeri
kalkan duvarı
üçgen çatı.
üçgen tepeli duvar.
üçgen/sivri tepelikli pencere.