gable

  1. Noun üçgen çatının ön (mesnet) duvarı.
  2. Noun pencere/kapı üstündeki sivri tepelik.
servet inin yarısını kumarda kaybetmek Verb
basamaklı üçgen-çatı duvarı. Noun
bir yapının sonundaki ilan yeri
kalkan duvarı
üçgen çatı.
üçgen tepeli duvar.
üçgen/sivri tepelikli pencere.