gather head

  1. Fiil miktarı tehlikeli surette artmak
  2. Fiil fazlalaşmak
  3. Fiil yapılmak