1. İsim shanty
  2. (Fr.) bidonville
  3. slum house
  4. shanty house

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir arsa veya arâzi üzerine izinsiz ... çabucak yapılıveren kaçak yapı