general medical practice activities (nace code: q86.2.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Genel hekimlik uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.21)