general property

  1. üzerinde herhangi bir hak tesis edilmemiş mülk
  2. üzerinde külfet veya mülkiyet olmayan mülk
  3. üzerinde külfet ve mülkiyet olmayan mülk
genel emlak vergisi
taşınır ve taşınmaz bütün varlığı yükümlü yapan vergi
(US) genel emlak vergisi
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Milli Emlak Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Fiil