general property

  1. üzerinde herhangi bir hak tesis edilmemiş mülk
  2. üzerinde külfet veya mülkiyet olmayan mülk
  3. üzerinde külfet ve mülkiyet olmayan mülk
genel emlak vergisi
taşınır ve taşınmaz bütün varlığı yükümlü yapan vergi
(US) genel emlak vergisi
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Verb