get one's brain fried

  1. (a) güneşte beyni pişmek, uzun süre güneş altında kalmak, (b) esrar başına vurmak, sarhoş olmak.
    He
    can't make a coherent sentence anymore, he's got his brain fried.