1. Denizcilik kik
 2. Denizcilik kik, hafif filika, 4/6/8 kürekli sandal.
 3. gemide kaptanın emrine tahsis edilen sandal.
 4. tek atlı fayton.
 5. bir tür zıpkın.
 6. dört oltalı balık avı takımı.
 7. piko/kumaş kabartma tezgâhı.
 8. ihtar, tevbih: (okulda/orduda) küçük kabahatler için verilen ceza.
 9. iş.
 10. müzisyenin kısa süre angaje edilmesi.
 11. topaç.
 12. tek atlı fayton sürmek/faytonla gitmek.
 13. zıpkınla/dörtlü olta ile balık avlamak.
 14. kumaşa kabartma yapmak.
 15. (okulda/orduda) ihtar/tevbih cezası vermek.