1. İsim, Ekonomi entrepreneur
  2. promoter
  3. enterprising
  4. promoting
  5. energetic
independent entrepreneur
entrepreneurial veteran
prospective exporter
entrepreneurial virgin
individual entrepreneur
trendy entrepreneur
would be borrower
private entrepreneur
free enterpriser
entreprising business firm
entrepreneurial instinct
go ahead business man
entrepreneurial functions İsim
entrepreneur functions İsim
entrepreneurial capacity
entreprising spirit
enterprising spirit
entrepreneurial qualities İsim
entrepreneurial risk
entrepreneurial business venture
to be gifted with entrepreneurial spirit Fiil
entrepreneurial spirit
entrepreneurial class
entrepreneurially-oriented person
enterprising personality
entrepreneurial company
entrepreneurial group
aggressive manager
aggressive management

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ticâret ve endüstri alanında yatırım yapıp ... teşebbüs eden kimse, müteşebbis