give an expert opinion

  1. Fiil ekspertizde bulunmak
  2. Fiil uzman görüşünü bildirmek
  3. Fiil uzman görüşü bildirmek