1. (a) teslim olmak, yenilgiyi kabul etmek, (b) teslim etmek, elden vermek.
    Give your examination papers
    in (to the teacher) when you've finished.
bir partiye katılmak Fiil
sınav kâğıdını vermek Fiil
adını listeye yazdırmak Fiil
adını kaydettirmek Fiil
ipotek etmek Fiil
(Br) birini polise teslim etmek Fiil
emaneten vermek Fiil
karşılığında vermek Fiil
fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak Fiil
taleplere boyun eğmek Fiil
ipotek etmek Fiil
terhin etmek Fiil
pey akçesi vermek Fiil
garanti vermek Fiil
birşeyi sunmak Fiil
birşeyi teslim etmek Fiil
birşeyi arz etmek Fiil
pes demek Fiil
birinin fikrini kabul etmek Fiil
birşeye mağlup olmak Fiil
birşeye yenilmek Fiil
birşey karşısında pes etmek Fiil
birşeye teslim olmak Fiil
bir çocuğu teyzesinin vesayeti altına vermek Fiil
karşılığında imtiyazlar vermek Fiil
yazılı ihbarda bulunmak Fiil
bir işle ilgilenmek Fiil
ihaleye çıkarmak Fiil
birine kârdan pay vermek Fiil
birinin bir ticari işe iştirak etmesine müsaade etmek Fiil
birinin sinirine dokunmak Fiil
birine bir işte ortaklık vermek Fiil
birinin böğrüne dirsek vurmak Fiil
birine kârdan pay vermek Fiil
birine şirkette pay vermek Fiil
birini polise teslim etmek Fiil
birini evlendirmek Fiil
nikâhlamak Fiil
birine vasiyetinde bir şey vermek Fiil
birine vasiyetinde birşey vermek Fiil
birini yolda görmezlikten gelmek Fiil
bir şeyi komisyonla satmak Fiil
bir şeyi bir şeyle değişmek Fiil
bir şeyi rehine vermek Fiil
(US) ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Fiil
ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Fiil
yatırımları yönetmede hükümete daha büyük yetki vermek Fiil
tutkulu bir konuşmada duygularını ifade etmek Fiil
mahkemede biri lehine tanıklık etmek Fiil
bir örnek vermek gerekirse