give notice of termination of treaty

  1. Fiil bir antlaşmanın feshini ihbar etmek
  2. Fiil antlaşmanın feshini ihbar etmek