give notice

  1. Fiil ihbarda bulunmak
  2. Fiil ihtarda bulunmak
  3. Fiil ihtar vermek
  4. Fiil tahliye ihbarı vermek
işverenine ihtarda bulunmak Fiil
işverene işten ayrılacağını bildirmek Fiil
beyanda bulunmama
ihbarda kusur etme
ihbarda bulunma yetkisi olan şahıs
ihbar veren
yazılı ihbarda bulunmak Fiil
bildirmek Fiil
hasarı bildirmek Fiil
alacaklılar toplantısına çağırmak Fiil
bir patenti açıklamak Fiil
patenti ilan etmek Fiil
sual takriri vermek Fiil
bir anlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
tadilat önergesi vermek Fiil
sigorta poliçesini feshettiğini bildirmek Fiil
sigortaya hasarı bildirmek Fiil
haciz kararını bildirmek Fiil
zayi ilanı vermek Fiil
kayıp ilanı vermek Fiil
protesto ihbarında bulunmak Fiil
antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
üçüncü şahsa bildirmek Fiil
bir memura iş akdinin feshedildiğini bildirmek Fiil
bir memura iş akdininin fesh edildiğini bildirmek Fiil
kiracıya boşaltma bildirisi vermek Fiil
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Fiil
makamlara bildirmek Fiil
borçluya ihtarname çekmek Fiil
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
bir ay önceden ihbarda bulunmak Fiil
bir kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Fiil
kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Fiil
tebliğ etmek Fiil
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
kanunun öngördüğü süre içinde ihbarda bulunmak Fiil
gerektiği gibi ihbarda bulunmak Fiil
bir şeyi resmen bildirmek Fiil
işverenine işten ayrılma niyetinde olduğunu bildirmek Fiil
bir ilan vermek Fiil
bildiri yayınlamak Fiil
ilan vermek Fiil
mümkün olduğu kadar çabuk bildirmek Fiil
altı ay önceden ihbarda bulunmak Fiil
altı haftalık süre vermek Fiil
birine bir ay önceden ihbarda bulunmak Fiil
birine niyetlerini bildirmek Fiil
birine niyetlerini bildirmek Fiil
birini bir şeyden haberdar etmek Fiil