give someone medical treatment

birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Fiil