give someone private medical treatment

  1. Fiil birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek