1. (a) (uygunsuzca/usulsüzce/çılgınca) davranmak, (b) meşgul olmak, (c) idare etmek, (d) atılmak, hızlı
    gitmek.
    go it alone: kendi kendine (yardıma ihtiyaç kalmadan) yapmak, kendiliğinden harekete geçmek.
    If no one can help, I'll go it alone.
kendi başına, bağımsız.
ölçüyü aşmak Fiil
bir şey abartmak Fiil
işini titizlikle yapmak Fiil
bir işe enerjiyle sarılmak Fiil
var gücüyle saldırmak Fiil
ham kuvvetle saldırmak Fiil
var gücüyle üstüne atılmak Fiil
saldır
derhal/azimle başlamak, girişmek, mübaşeret etmek.
istemeye istemeye işe girişmek Fiil
Nasıl geçti?
Hiç de fena olmaz. Cümle
Yakışır. Cümle
Gayet iyi olur. Cümle
Hiç fena olmaz. Cümle
İyi gider. Cümle
Gayet iyi gider. Cümle
İyi olur. Cümle
İyi olur. Cümle
Yakışır. Cümle
Hiç de fena olmaz. Cümle
İyi gider. Cümle
Gayet iyi olur. Cümle
Hiç fena olmaz. Cümle
Gayet iyi gider. Cümle
çok meşgul.
o kadarıyla bırakmak Fiil
işi burada bırakmak Fiil
yetinmek Fiil
o kadarla yetinmek Fiil
acaba gitmeli mi , gitmemeli mi ?
kimin sırası ?