go to great expenses

bir şey yapmak için büyük masrafa girişmek Fiil