1. Geçişsiz Fiil atlatmak, kaytarmak, yan çizmek, hile ile işin içinden sıyrılmak, aylaklık/haylazlık yapmak, erinmek, üşenmek.
  2. Geçişsiz Fiil dolandırmak, aldatmak.
kaytarıcı, kaytaran/yan çizen/atlatan kimse, haylaz, aylak (özellikle askerler için söylenir). İsim
sahte altın külçe: ucuz madenden yapılıp (dolandırmak maksadıyla) dışı yaldızlanarak altına benzetilmiş tuğla biçiminde külçe. İsim
(aldatmak maksadıyla kıymetli bir şey yerine konulan) sahte cisim. İsim