good manners

görgüsüzlük
terbiye görmek Fiil
bir kişiyi iyi davranışları bakımından tavsiye etmek Fiil
kibar davranmaya titizlik göstermek Fiil
görgü kurallarını ihlal suçu
görgü kurallarına aykırı hareket etmek Fiil
görgü kurallarını ihlal suçu İsim
terbiye etmek Fiil
yapma kibarlık