goods-in-process opening inventory

  1. üretim durumundaki mallar açılış envanteri
  2. üretim durumundaki malların açılış envanteri