grain bills

  1. tahıl talimatı karşılığında keşide edilen senet