great bird of paradise

  1. İsim büyük cennet kuşu
    (Paradisea apoda): sırtı ve kanatları kahverengi, karnı menekşe rengi, başı,
    kuyruğu, boynu sarı, uzunluğu 1 m. ötücü kuş.