birşeyi birşeye sürtmek Fiil
birşeyi birşeye bastırmak Fiil