1. İsim bir gruptaki kişilerin düşünceleri
  2. İsim fikirleri
  3. İsim grup kişilerinin düşünceleri