1. Fiil yönlendirmek
 2. Fiil yönlendirici yardımda bulunmak
 3. Fiil yol göstermek
 4. Fiil kılavuzluk etmek
 5. yol göstermek.
  He guided the man through the streets to the railway station.
 6. kılavuzluk/rehberlik etmek, delâlet/işaret etmek.
  The light guided them back to the harbor.
 7. yedmek, (belirli yöne/yola) sevketmek, yöneltmek, yönetmek, idare etmek.
  The government will guide
  the country through the difficulties ahead. Let these principles guide your life.
 8. öğüt/nasihat/akıl vermek, irşat etmek, yetiştirmek.
 9. nezaret etmek, gözaltında bulundurarak doğru yola sevketmek, doğru yolu göstermek.
 10. kılavuz, rehber, yol gösteren kimse.
  You need a guide to show you the city.
 11. işaret, yol gösteren şey.
 12. rehber (kitap), yönetmelik, talimatname.
 13. Makine düzengeç, nâzım, yatak, kızak, ray, sevk kanalı, oluk.
  a sewing-machine guide.
 14. önder, mürşit.
 15. Askerlik2 askerin sıralanması veya belirli bir düzene girmesi için başlangıç alınan kimse/birlik.
  guide right!
yönlendirme İsim
aklı kılavuz edinmek Fiil
aklı rehber ittihaz etmek Fiil
dağcı rehber
kılavuzluk
rehberlik
otobüs tarifesi
müşteri kılavuzu
müşteri kataloğu
müşteri kılavuzu
meslek rehberi
şehir rehberi
kılavuz
saray rehberi
dosya kılavuzu
kız rehber.
tatil rehberi
bal-bulucu
(Indicatoridae): Afrika ve G. Asyada bulunan ve arı yuvalarını kolayca buldukları için
insan ve hayvanlara bu yolda rehberlik eden, tüyleri donuk renkli küçük bir cins kuş.
İsim
otel rehberi
yönetici kılavuzu
piyasaya öncülük yapan kişi
otomobil sürücü rehberi
otomobil sürücüsü rehberi
dağ rehberi
müze rehberi
şamandıra
resmi rehber
Kullanıcı Kılavuzu Bilgi Teknolojileri
kağıt kılavuzu Bilgi Teknolojileri
(Br) kazanç vergisi numarası kodu
cep rehberi
posta ücretleri kılavuzu
(Br) posta ücretleri kılavuzu
posta kılavuzu
basın rehberi
basın programı basın rehberi
usul talimatı
demiryolu rehberi
demiryolları tarifesi
alışveriş rehberi
pir İsim, Din ve İnanç
stil kılavuzu İsim
yazım kuralları İsim
vergi kılavuzu
turist rehberi İsim, Turizm
tur rehberi İsim
turist rehberi İsim, Turizm
rehber
seyahat rehberi
kullanma talimatı İsim
Kullanıcı Kılavuzu Bilgi Teknolojileri
radyo istasyonları kılavuzu
bir çocuğu yürütmeye çalışmak Fiil
füzeyi hedefine yöneltmek Fiil
bir füzeyi hedefine yöneltmek Fiil
yönetici ışın
kılavuz
rehber
yatak kovanı
dosya kılavuz kartı
kılavuz köpek: körlere yol gösteren eğitilmiş köpek. İsim
ortak tarım politikası çerçevesi içinde Avrupa Komisyonu tarafından belirli türde et üreticilerine
ortalama adil fiyat olduğu düşünülerek tespit olunan fiyat
(AT) oryantasyon fiyatı
telsizle polisi yöneltmek Fiil
rehber fiyat
avara kasnak
kılavuz ray, sevk yatağı. İsim
(balondan sarkıtılan) yönetme halatı. İsim, Havacılık
açavele, yük kaldıran halatı yan tarafa çekmek için kullanılan ip. İsim, Denizcilik
birinin yerine kadar gitmesine yardım etmek Fiil
müze rehberi
İngiliz Edebiyatına Giriş
Londra rehberi
fotoğrafçılığa giriş
catchword ile ayni anlama gelir. kılavuz-söz: sözlük ve ansiklopedilerde sayfanın tepesine yazılan
ve o sayfadaki ilk ve son sözcükleri gösteren sözcük/kelime.
kılavuz sözcük: sözlük, telefon rehberi vb. gibi alfabetik kitaplarda her sayfanın baş ve sonundaki sözcükleri
gösteren ve sayfanın üstüne yazılan sözcük.
İsim
delalet etmek Fiil
için pratik bir kural