1. İsim, Tarih lonca
 2. İsim lonca, esnaf/işçi birliği, birlik.
 3. İsim hayır kurumu.
 4. İsim benzer yaşamlı 4 bitki grubundan herbiri: (a) sarmaşıklar
  (Lianas), (b) üst-bitkenler
  (epiphytes),
  (c) çürükçüller
  (saprophytes), (d) asalaklar
  (parasites).
zanaatkârlar loncası
uluslararası ticaretle uğraşan tüccar loncaları İsim
esnaf loncası
esnaf locası
lonca toplumculuğu: 20'nci yy. başlarında İngilterede çıkan ve sanayiin işçi birlikleri yönetiminde devlete
maledilmesini savunan kuram.
İsim