bir ambalajı yarı yarıya kısaltmak Fiil
yarısını kesmek Fiil