handle someone with velvet gloves

  1. Fiil birine çok merhametli davranmak
  2. Fiil birine yardım etmek