aklına esmek aklından geçirmek Fiil
ramak kalmak Fiil
varit olmak Fiil