1. İsim alçak arazi, nehirlerin oluşturduğu lığlı vadi.