1. İsim mağrur
  2. Sıfat kibirli, gururlu, mağrur, çalımlı, azametli, kendini beğenmiş, züppe.
    a haughty smile.
  3. Sıfat asil, kibar, yüce, yüksek.
kibirlenmek Fiil
büyüklenmek Fiil