have a complete answer to an accusation

  1. Fiil bir suçlama karşılığında verilecek tam cevabı bulmak
  2. Fiil bir suçlama karşısında verilen tam cevapı bulmak