have a job in prospect

  1. Fiil bir işte çalışmayı düşünmek
  2. Fiil bir iş kurmayı düşünmek