have a monkey on one's back

  1. (a) mütemadiyen tehlikeli ilâçlar almak, (b) bir kimseden sürekli nefret etmek.