have a thorough knowledge of sth

  1. Fiil bir şey hakkında tam bilgi sahibi olmak
  2. Fiil bir iş hakkında tam bilgiye sahip olmak