have one's heart in one's boots

  1. ödü kopmak.
  2. (a) çok korkmak, ödü kopmak, (b) meyus olmak, fütur getirmek.