have original jurisdiction

  1. Fiil bidayet mahkemesi kaza hakkı olmak
  2. Fiil bidayet kaza yetkisi olmak