have recourse to the superior knowledge of specialists

  1. Fiil uzmanların daha üstün bilgisine başvurmak
  2. Fiil uzmanların daha üstün bilgi sine başvurmak