have the courage of one's conviction

  1. Fiil davranışlarını inançlarına uydurmaya cesaret etmek