hayatta kalmaya çalışmak

  1. Fiil to struggle for life
  2. Fiil to struggle for survival