ön-yorum, ön-açıklama. İsim
yasa/kanun/karar vb. özeti. İsim