head towards

  1. Fiil bir yere yönelmek
  2. Fiil bir yere doğru yola koyulmak