head towards

  1. Verb bir yere yönelmek
  2. Verb bir yere doğru yola koyulmak