health officer

il sağlık müdürlüğü müfettişi
(Br) sağlık memuru
sağlık memuru